Kickoff15

03/10/2019

Her er udfordringerne ved at være bureauleder

Thomas Huniche, direktør og partner i mediebureauet Orchestra: Sådan tackler vi ledelsesudfordringen fra Orchestras side.

I MyResearch’ Trendrapport siger flere bureauledere, at det er sværere at være bureauleder i dag end tidligere. Især mediebureauledere. Thomas Huniche, der er direktør og partner i mediebureauet Orchestra, var derfor inviteret med til Creative Clubs kickoff for at fortælle, hvordan man tackler ledelsesudfordringen fra Orchestras side.

Af Pia Osbæck

Hos Orchestra har den primære udfordring for en bureauleder meget at gøre med medarbejderne, fortalte Thomas Huniche de knap 70 deltagere, der deltog (se øvrig omtale og billeder fra kickoff’et her).

Ud af de fem punkter, Thomas Huniche delte bureaulederudfordringen op i, var de fire af dem medarbejderspecifikke:

1. Det er svært at tiltrække talent

2. Der skal andre kompetencer ind på bureauet

3. Der er et stigende krav fra medarbejderne

4. Fastholdelse af medarbejderne

5. Tempoet er steget markant

Udfordringen med punkt 2 italesatte Thomas Huniche som, at bureauet skal ansætte medarbejdere, der ikke kommer fra CBS. Især medarbejdere med tekniske kompetencer er et ønske fra mediebureauet.

”Vi har lavet mange fejl, når vi har skullet ansætte medarbejdere med tekniske kompetencer, for de taler jo et sprog, vi næsten ikke forstår”, sagde Thomas Huniche og fortsatte: ”Men nu har vi 2-3 interne brobyggere, som både forstår et mediebureau og den tekniske verden. Vi har også igangsat et program, så vi får studerende ind fra tekniske uddannelser, som vi så selv kan uddanne til mediebureauverden”.

For at tiltrække dygtige medarbejdere generelt, mener Thomas Huniche, at det handler om at have en klar position.

”Mange unge mennesker vil gerne ansættes et sted, hvor man gør noget godt for verden. Det er en udfordring for især et mediebureau. Men vi forsøger at have en klar holdning til, hvem vi er, og det er jo også det, vi prædiker til vores kunder”.

I Orchestras tilfælde handler det om at være transparente samt at have meningsfulde kunder, sagde Thomas Huniche, som kunne fortælle, at man bl.a. har Hjerteforeningen, Trygfonden, Tryghedsgruppen, Læger Uden Grænser og Dansk Råd for Genoplivning som kunder.

Medarbejderne stiller krav om udvikling
Derudover oplever man også, at det giver værdi for medarbejderne, at de får lov til at rådgive kunderne objektivt og ikke skal opnå et budget inden for bestemte produkter. Sidst men ikke mindst fokuserer Orchestra på, at man skal have et liv ved siden af arbejdet.

”Det er vigtigt for os at fastholde medarbejderne, fordi vi er i en branche, der generelt er kendetegnet ved korte ansættelsesforhold. Også på kundesiden hvor en gennemsnitlig marketingchef måske er på sin plads i omkring 3 år. Udover at vi prioriterer at ansætte folk, der har et aktivt liv ved siden jobbet, så ansætter vi også meget gerne seniorfolk, som har løbet hornene af sig”, siger Thomas Huniche.

Samtidig med at der fokuseres på, at arbejde og privatliv fungerer godt sammen, forsøger man at fastholde medarbejdere ved at skabe tid til at udvikling.

”Allerede kort efter ansættelsen spørger nyansatte om, hvordan de kan udvikle sig. Forventningen om udvikling har vi valgt at indfri ved at have en bemanding, der gør, at der bliver lagt tid ind til udvikling som en del af arbejdsdagen, og det ser vi som en konkurrencefordel”.

Tempoet skal ned – det skal kunderne også forstå
Den sidste udfordring, som Thomas Huniche mener, gør det sværere end tidligere at være bureauleder, er som nævnt tempoet, der er skruet markant i vejret.

”Tidligere havde vi årsplaner og burst-kampagner. Nu ved vi dårligt nok, hvad vi skal lave i næste måned, og samtidig er kravet til agilitet steget. Det har ændret vores hverdag”, siger han og fortsætter:

”Men jeg tror, at det kommer til at fylde meget i fremtiden, at man skal hjælpe kunder og ansatte med at sætte tempoet ned”, siger han og tilføjer, at selvom man kan, er det ikke altid godt at ændre på en kampagne 117 gange.

På spørgsmål fra salen om, hvordan man hos Orchestra lykkes med at sætte tempoet ned, svarer Thomas Huniche:

”Vi er blevet bedre til at sige til kunder, at det ikke altid giver værdi hele tiden at tilrette en kampagne. Og da vi er timeaflønnet, giver det en god styring. Når det er sagt, kan det selvfølgelig også blive nødvendigt. F.eks. da vi stod for Venstres valgkampagne, hvor der hele tiden skulle justeres i budskaberne”.

Samtidig har Orchestra sat dashboards op på kunderne, så de ansatte kan følge med i, hvordan performance går på tværs af indsatser.

”Det gør, at vi kan rykke hurtigt, hvis det er nødvendigt, og det ikke bliver kunden, der styrer os. Samtidig har vi kunnet konstatere, at medarbejdere med god erfaring har nemmere ved at navigere i en omskiftelig hverdag, så igen er seniormedarbejdere i høj kurs. Samtidig er hurtig adgang til data en måde, vi bedre selv kan styre vores tid”.

Mogens Østergaard gennemgik nogle af resultaterne fra Trendrapporten på Creative Clubs kickoff i København.

Der var stor interesse hos deltagerne for Mogens Østergaards gennemgang af Trendrapporten, der i virkeligheden består af tre rapporter: Nøgletal for 327 bureauer, CMO-analyse med svar fra 120 CMO’er og en bureauleder-analyse, besvaret af 74 bureauledere. Vi har tidligere i to artikler beskrevet nogle fakta fra Trendrapporten, som du kan læse her og her. Og ellers kan analysen købes hos MyResearch for 3.950 kr., mens medlemmer af Creative Club kan købe den for 1.500 kr.

 

Relaterede artikler

Er du blevet

Nysgerrig?

Vil du opdateres på hvad der sker i Creative Club? Tilmeld dig nyhedsbrevet og få værdifulde indsigter og relevante arrangementer direkte på mail.

En del af GRAKOM