Startup 1200

16/01/2023

Her er bureaustifternes erfaringer

Selvstændighed, frihed og udsigten til at arbejde med egne værdier vejer tungest, når der stiftes bureau. Den største barriere er økonomien. Det viser en Bureaubiz-undersøgelse med næsten 300 bureaufolk. Og ville stifterne så gøre det igen? Ja!

Af Peter Engholm

294 personer fra bureaubranchen deltog op til årsskiftet i Bureaubiz’ undersøgelse om startup-drømme og -erfaringer.

Erfaringerne med at stifte eget bureau omfatter både de vigtigste bevæggrunde og største barrierer.

Og det kan godt være, at man som medarbejder skifter bureau for derigennem at få en højere løn, men det er på ingen måde dét, der motiverer bureaustifterne.

”Mulighed for højere løn” er i særklasse den mulighed, som tillægges mindst betydning for at stifte eget bureau.

Blandt bureaustiftere har ønsket om større selvstændighed været klart den største bevæggrund – vægtet midt i mellem i høj grad og i meget høj grad

Ønsket om mere frihed ligger næsthøjest efterfulgt af at Arbejde med egne værdier.<

I midterfeltet ligger ingen chef, valg af egne opgaver, større kreativ frihed og selv bestemme arbejdstid.

Blandt bevæggrunde, som bureaustifterne har tilføjet, er ”selvrealisering”, ”entreprenørånd” og ”Det er fucking fedt!”, og enkelte uddyber yderligere i kommentarsporet:

  • Mange af mulighederne var slet ikke en overvejelse - fx "valg af egne kunder"... Vi ville bare gerne have nogen til at starte med.
  • Jeg ville også opnå, at der kun var mig selv (og mine kunder), der kunne afskedige mig.
  • Lave gode ting med gode mennesker. Og selv afgøre, hvornår det vil blive tilfældet.
  • Jeg ville gerne udfordre den eksisterende bureau-model

 Mads Lindegaard, cheføkonom i Creative Club/Grakom – Kommunikationsindustrien, Bureaubiz er en del af, siger om resultatet:

”Tallene taler sit eget tydelige sprog. At stifte eget bureau handler om at sætte sit præg, selvstændighed, og om selv- og øget medbestemmelse – altså mulighed for personlig udvikling. Muligheden for at få en højere løn driver derimod ikke værket."

Økonomiske barrierer fylder mest
Motivationsfaktorerne presser sig således på, når der skal stiftes bureau. Men der er – naturligvis – også barrierer. Og dem har bureaustifterne set tilbage på i undersøgelsen.

De største barrierer var opgave-relateret – nemlig for få opgaver og at bureauejeren selv har skullet finde opgaver. Lige efter følger Økonomisk risiko og afhængighed af fast indkomst. Dermed relaterer hele toppen af listen over barrierer, bureaustifterne er støt på, til bureauets økonomi.

Fortrydelsen er til at overskue
Herfra er der – på baggrund af bureaustifternes bevæggrunde og barrierer – kun at stille ét spørgsmål. Af den mere hypotetiske slags: Med alle dine erfaringer ville du stadig have gjort det?

Dem, der har prøvet det, fortryder stort set ikke. Det fremgår af nedenstående lagkage:

Creative Club holder konferencen Startup Dagen den 25. januar 2023 i SOHO i København. Læs mere her.

Læs undersøgelsen her

Relaterede artikler

Er du blevet

Nysgerrig?

Vil du opdateres på, hvad der sker i bureaubranchen og Creative Club? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Bureaubiz og få værdifulde indsigter og relevante arrangementer direkte på mailen.

En del af GRAKOM