Creative Club medlemskab Bureauernes ESG-kodeks

Bureauernes ESG-kodeks

Ta’ ansvar for mennesker, miljø og forretning med bureauernes ESG-kodeks

GRAKOM og Creative Club har udviklet et ESG-kodeks til den danske bureaubranche.

Med ESG-kodeks i hånden kan dit bureau bidrage til at skabe en mere bæredygtig og ansvarlig branche, hvor der både passes på mennesker, miljø og forretningen.

ESG-kodeks vil hjælpe dit bureau til et forbedret og mere struktureret arbejde med ESG.

En ansvarlig bureaubranche
Bureauernes ESG-kodeks er en standardiseret ramme for danske bureauers arbejde med ansvarlighed og ESG. I kodekset stilles krav til, hvordan bureauerne skal arbejde med sociale, miljø- og ledelsesmæssige forhold både internt i virksomheden og i værdikæden.

Kodeksets struktur følger UN Global Compacts 10 principper inden for arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, miljø og antikorruption. G’et i ESG (governance) anses desuden for centralt ift. at sikre fremdrift og kvalitet i bureauets arbejde med ESG.

Kodekset kan bl.a. bidrage til at styrke bureauets:

  • arbejde med og fremdrift inden for ESG
  • dialog med kunden, når denne stiller krav på ESG-området
  • omdømme og relationer med kunder og samarbejdspartnere
  • risikostyring og dermed mindsket risiko for fx omdømmetab og juridiske problemer
  • mulighed for at tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere
  • håndtering af ressourcer og dermed give besparelser på fx vand, energi og materialer
  • parathed til lovmæssige krav
  • tiltrækning af investorer og bedre adgang til kapital

Hvad skal man have styr på?
ESG-kodeks stiller krav til bureauernes arbejde med ansvarlig virksomhedsadfærd - de områder der arbejdes med, og måden det gøres på.

Kravene i kodeks kan samles under følgende fem overskrifter:

Nysgerrig?
Hvis du har brug for nærmere information om ESG-kodeks, er du velkommen til at kontakte direktør for ESG & bæredygtig udvikling Carsten Bøg på [email protected] / 20 12 34 13.

Hør Anders Juel fra Superego fortælle om baggrunden for bureauernes ESG-kodeks
(vælg fuld skærm, så du bedre kan se filmen)

 

Se webinaret Introduktion af Bureauernes ESG-kodeks
(vælg fuld skærm, så du bedre kan se webinaret)

En del af GRAKOM