Barsel Mor Og Far 800

24/10/2022

Sådan omsætter du barsel til værdi for bureauet

Se ny undersøgelse.

En ny undersøgelse viser, at gode barselsforløb kan øge fastholdelsen af medarbejdere med 50 pct. Natalia Rogaczewska, der står bag undersøgelsen, har udarbejdet et dialogværktøj og en række gode råd til både ledere og medarbejdere i forbindelse med barsler.

Af Pia Osbæck, redaktør

Godt en tredjedel søger nyt job i forbindelse med barslen, viser ny undersøgelse. Indtil videre har det primært været kvinder, men når flere mænd muligvis tager barsel med de nye barselsregler, står virksomhederne til at blive mere udfordret i forhold til at fastholde medarbejdere.

Der er flere grunde til at kigge sin barselspolitik igennem eller få lavet en, hvis man endnu ikke har en, siger Natalia Rogaczewska, CEO i Værdbar. Hun rådgiver om strategisk håndtering af barsel, og står bag ovennævnte undersøgelse.

Hun tilføjer:

”Barslen er et oplagt sted at optimere, fordi det handler om at håndtere noget, man allerede gør, bedre. Jo flere, der tager barsel, jo større behov for at håndtere den godt. Værdbars undersøgelse viser, at gode barselsforløb kan øge fastholdelsen af medarbejdere i forbindelse med en barsel med 50 pct.”

Natalia Rogaczewska, CEO i Værdbar. Her på scenen til et Creative Club-arrangement for bureauledere, hvor hun fortæller om, hvordan man skaber gode barselsforløb.

Husk at forventningsafstemme undervejs
Et godt barselsforløb handler bl.a. om et organisatorisk setup, der sikrer forventningsafstemning og konkrete ledelseskompetencer, lyder det fra Natalia Rogaczewska. Hun påpeger, at forventningsafstemningsamtaler undervejs i barselsforløbet er afgørende, men ifølge undersøgelsen sker det ikke i 66 pct. af tilfældene.

Hun uddyber:

”Det handler om at styrke virksomhedens konkurrenceevne ud fra en række strategiske parametre og spørge sig selv, hvilken arbejdsplads, man ønsker at være. Det handler om en attraktiv arbejdsgiver – også i fremtiden. Her er splittelsen mellem familie og arbejde rigtig vigtig at gøre op med, og det starter med den måde, vi håndterer barsel på.”

Hvad er et godt barselsforløb?

”Først og fremmest handler det om et mindset. Dernæst om en organisatorisk ramme, så både virksomhed og ledere er klædt på til at håndtere barsel godt både før, under og efter barslen. Mange virksomheder overser i øjeblikket lederens afgørende rolle.”

Tiden før og efter en barsel er mindst lige så afgørende at håndtere godt, som selve barslen, og er en ledelsesopgave, som der mangler viden om og værktøjer til, mener Natalia Rogaczewska.

”Strategisk håndtering af barsel handler om at udvikle og beholde sine medarbejdere, men også om bedre ledelse og konkret viden, der fx bidrager til at øge ligestilling, trivsel og effektivitet,” siger Natalia Rogaczewska.

Blind spot hos ledere
70 pct. siger i undersøgelsen, at barslen styrker deres personlige kompetencer, men at hverken ledere eller HR-funktioner har fokus på at sætte disse kompetencer i spil.

”Der er et stort blind spot i forhold til at se på den udvikling, der sker med medarbejdere, der er på barsel. Det vil være en fordel for begge parter, hvis barslen anskues som en investering, der kan omsættes til værdi for både medarbejder og virksomhed,” siger Natalia Rogaczewska, og fortsætter.

”Når man klæder ledere på til at håndtere barsel godt, styrkes deres generelle ledelseskompetencer, og der skabes en mere inkluderende kultur. Det kommer alle medarbejdere til gode, også dem, der ikke er på barsel – samtidig med, at det kan holde på de barslende medarbejderne. Det er ren win-win”.

Natalia Rogaczewska har udarbejdet et dialogværktøj til brug for GRAKOMs og Creative Clubs medlemmer samt en række gode råd til både ledere og medarbejdere. Hun giver desuden 10 pct. rabat til medlemmerne på sin rådgivning.

Hvis man vil dykke ned i de nye barselsregler, har GRAKOMs jurist Niels Johannesen skrevet om dem her.

Fakta:

Undersøgelsen fra Værdbar er foretaget i foråret 2022 og har genereret 244 besvarelser med 291 barselsforløb primært blandt højtuddannede kvinder (85%) og mænd (15%). Undersøgelsen kan downloades her.

Relaterede artikler

Er du blevet

Nysgerrig?

Vil du opdateres på, hvad der sker i bureaubranchen og Creative Club? Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Bureaubiz og få værdifulde indsigter og relevante arrangementer direkte på mailen.

En del af GRAKOM