Jura Mandmedmobil

06/05/2019

GDPR udløser første danske millionbøde

Datatilsynet har for første gang indstillet en dansk virksomhed til bøde efter reglerne i EU's persondataforordning.

Af Lars Hedegaard Pedersen

Et taxaselskab er blevet indstillet til en bøde på 1,2 mio. kr. for manglende sletning af kundernes oplysninger. Begrundelsen for bøden er efter Datatilsynets vurdering, at persondata fra omkring 8,9 mio. taxature er blevet gemt uden et sagligt formål.

Datatilsynet var på et tilsyn hos taxaselskabet i efteråret 2018, hvor tilsynet konstaterede, at taxaselskabet anonymiserede de oplysninger, der anvendtes til kundens bestilling og afvikling af taxature. Anonymiseringen skete, når der var forløbet to år, idet der herefter ikke længere var behov for at kunne identificere kunden.

Det var imidlertid kun kundens navn, der blev slettet efter de to år, men ikke kundens telefonnummer. Datatilsynet konstaterede, at oplysninger om kundens taxature (herunder opsamlings- og afleveringsadresser) derfor fortsat kunne henføres til en fysisk person via telefonnummeret, som først blev slettet efter fem år.

Taxaselskabet begrundelse for at beholde telefonnummeret i fem år var, at nummeret var nøglen til systemets database og derfor var nødvendigt i forhold til virksomhedens produkt- og forretningsudvikling.

Usædvanlig stor bøde

Efter Datatilsynets opfattelse kunne man imidlertid ikke fastsætte en slettefrist, som var tre år længere end nødvendigt, blot fordi virksomhedens system gjorde det besværligt at efterleve reglerne i databeskyttelsesforordningen.

Herefter blev virksomheden indstillet til en bøde på 1,2 mio. kr.

Ifølge advokat hos Grakom, Peter Elgaard Balle, er der tale om et usædvanligt højt bødeniveau.

– Der er er tale om et særdeles højt bødeniveau, der ligger mange gange over det niveau, som vi har set efter de hidtidige persondataregler. Vi opfordrer derfor virksomheder fortsat til at følge Datatilsynets retningslinjer for sletning af personoplysninger, lyder det fra Peter Elgaard Balle.

Datatilsynet overgiver sagen til politiet, der vil vurdere, om der er grundlag for at inddrive bøden ved domstolene.

Læs mere om sagen på Datatilsynets hjemmeside.

Er du blevet

Nysgerrig?

Vil du opdateres på hvad der sker i Creative Club? Tilmeld dig nyhedsbrevet og få værdifulde indsigter og relevante arrangementer direkte på mail.

En del af GRAKOM