Creative Club Medlemmer Status 2020

14/12/2020

Creative Club-medlemmer: 2021 bliver et godt år

Coronakrisen har betydet nedlukninger, hjemmearbejde og usikkerhed.

Hvordan er det gået på bureauerne i 2020, hvad kan man tage med fra året, og hvad byder det kommende år på? Creative Clubs medlemmer gør status.

Af Emil Malte Simonsen

Et på mange måder besynderligt år lakker mod enden. Covid-19 har udfordret den måde, vi arbejder sammen og indretter vores hverdag. Men strabadserne til trods, så har året også været en mulighed i forklædning for mange – i hvert fald, hvis man spørger Creative Clubs medlemmer, hvordan året er gået. 

Og det har vi gjort. Eller i hvert fald et udpluk af dem. Overordnet lyder beskeden, at 2020 faktisk ikke har været så slemt endda, selvom det har været hårdt, omskifteligt og nervepirrende at være på de fleste bureauer. 

For de fleste af de adspurgte har nøgleordene været omstillingsparathed og specialisering. Og det vil det fortsat være i det nye år, som de fleste faktisk er fortrøstningsfulde omkring. Og med det får Creative Clubs medlemmer selv ordet. 

Jesper Ulsø, adm. dir. i CoolGray

Hvordan er 2020 gået?
Vi var godt i gang med en lovende turn-around, da covid-19 ramte i marts. Det har givet udfordringer og lavere omsætningsindeks lige siden. Heldigvis kommer en stor del af vores omsætning fra større kunder med uændret omsætning, som lægger en god bund under forretningen, så det er især på mindre kunder og på event-orienteret omsætning, vi har været ramt.

Hvad har I lært af det forgange år, som I kan tage med jer?
Vores store fordel er, at vi har alle funktioner i værdikæden under samme tag – fra kreativt design, over konstruktion og produktion, til efterbehandling, pakning og distribution. Den fordel er kommet mere til sin ret i år end nogensinde, hvor der har været tvivl om forsyningssikkerhed og behov for at agere hurtigt både på egne og kundernes vegne. Vi har bl.a. set et eksempel på re-shoring, hvor en kunde har hjemtaget en stor produktion fra Kina, som vi fremover skal designe, konstruere og producere.

Hvad bliver de største udfordringer i det kommende år – og hvordan møder I dem?
Vi er økonomisk i god kontrol, men har naturligvis en målsætning om at komme tilbage på vækstsporet hurtigst muligt. Den største usikkerhed i den forbindelse er, hvor langt vi skal ind i 2021, før de covid-19-ramte brancher/kunder er tilbage og leverer omsætning. Den del er udenfor vores kontrol. Derimod ser vi aktivt på opkøbsmuligheder, der understøtter vores forretning og strategi, og som vil stille os endnu stærkere, når vi lægger corona-krisen bag os.

Henrik Olesen, adm. dir. i Buchs

Hvad har I lært af det forgange år, som I kan tage med jer?
I løbet af 2020 og igennem coronakrisen er vi blevet mindet om vigtigheden af, at vi engang i mellem skal stoppe op, hoppe op i helikopteren og kigge på organisationen. Når vi ser tilbage på os selv – til før corona'en ramte Danmark – må vi erkende, at vi nok havde lidt for meget fart på. Det gik godt, men set i bakspejlet arbejdede vi ikke optimalt proces- og ressourcemæssigt. Da krisen ramte, brugte vi en del energi på at gennemgå vores processer og organisation. Samtidig inddrog vi flere af vores medarbejdere i beslutningerne. Og det har betydet, at vi på den led faktisk står stærkere i dag end før krisen indtraf.

Hvad bliver de største udfordringer i det kommende år – og hvordan møder I dem?
Udfordringen i det kommende år bliver at kunne imødekomme vores kunders digitale forespørgsler. Ingen tvivl om at der i 2021 bliver langt større fokus og efterspørgsel på online ydelser, e-commerce og digital markedsføring. Så opgaven bliver at være omstillingsparate i vores tilgang til kunder og til måden, vi løser opgaverne på.

Kia Hartelius og Jeppe Kolstrup, stiftere og kreative direktører i Fern


Foto: Caroline Parkel

Hvordan er 2020 gået? 
Fern blev lanceret i april 2020, så vi har aldrig prøvet andet end at eksistere i det her år, som mange betegner som annus horribilis. Men faktisk synes vi, at vi har haft et rigtig godt 2020. Corona-nedlukningen i foråret betød, at vi havde masser af tid til at massere vores vision om klimaneutrale produktioner på plads. En vision, som både bureauer og virksomheder har taget virkelig godt imod. Den positive modtagelse har akkumuleret en masse kreativt spændende film, foto-projekter og kampagner. I 2021 er der allerede linet en del nye, spændende projekter op. Så alt i alt må vi sige, at det har været et begivenhedsrigt år – også i positiv forstand for os.  

Hvad har I lært af det forgange år, som I kan tage med jer?
Den helt store læring er – som med så mange erkendelser her i livet – lidt af en kliché: Det kan betale sig at følge sin mavefornemmelse. Vi havde længe gået med idéen om at skabe et klimaneutralt kreativt produktionsselskab. Til sidst sprang vi ud i det og håbede at lande på begge ben. Og det har vi gjort. Der er selvfølgelig nogen (primært ældre, konservative mænd…) der har stået med en meget lidt modtagelig mine og armene over kors, når vi har fortalt om vores vision. Men langt de fleste har været virkelig positive over for vores nye tilgang til produktion af film og fotokampagner, og tilsvarende kvitteret med spændende opgaver.

Hvad bliver de største udfordringer i det kommende år – og hvordan møder I dem?
En af de største udfordringer i 2021 bliver at udbrede kendskabet til Fern endnu mere. Og ikke mindst fortælle, hvor mange tiltag vi faktisk tager for at reducere vores miljø-og klimaaftryk. Vores bestræbelser påvirker nemlig vores kunder og samarbejdspartneres klimaregnskab positivt, når de laver kreative projekter med os.

Desuden skal vi fortsætte udvidelsen af vores stald med nye instruktører og fotografer. Allerede i starten af det nye år præsenterer vi to stærke instruktører, som vi skal køres i stilling i starten af året.

Sidst, men ikke mindst, skal vi udbygge vores nye kreative hub og fotostudie ved Nørrebro Station. Her vil vi samle en masse kreative hoveder, som skal samarbejde og inspirere os og hinanden på kryds og tværs, så vi kan nå nye kreative højder.

Og så kommer der helt sikkert en masse udfordringer, som vi endnu ikke kender til. Men generelt er vi meget optimistiske. Som før fortalt har vi haft mange spændende opgaver i 2020. Men vi har hellere ikke prøvet andet. Så mon ikke det kommer til at gå endnu bedre i 2021?

Anders Ertmann, CEO i InterMail


Hvordan er 2020 gået?
2020 har været et spændende og lærerigt år. Vi oplevede en svær periode i april, da covid-19 indtraf. Vi brugte perioden fra marts frem mod sommerferien til at gennemføre ledelsesforandringer indenfor salg, marketing og digital udvikling, som har medført en mere kommerciel og forretningsorienteret tilgang til vores kunder. Vi har samtidigt styrket vores 3 forretningsområder, købt selskabet Response Optimizer og ansat en lang række nye medarbejdere efter sommerferien. Vi oplever lige nu en stor efterspørgsel efter vores kompetencer som datadrevet kommunikationshus, der rådgiver kunder i at skabe den optimale effekt af kundekommunikation. Det har givet os luft under vingerne og mod på endnu mere fart i 2021.

Hvad har I lært af det forgange år, som I kan tage med jer?
Vi har lært at fokusere på det, vi gør bedst, og holde os til det, uanset hvordan verden forandrer sig. Vi er blevet bevidst om vores styrker som virksomhed, og vi har internt oplevet, at vores dygtige medarbejdere har taget et stort ansvar for hinanden og for vores kunder. Jeg har personligt lært meget som leder – specielt vigtigheden af hele tiden at kommunikere klart og tydeligt til medarbejderne, træffe de nødvendige og modige beslutninger hurtigt, og så vise stor tillid til de dygtige ledere, vi har i InterMail.

Hvad bliver de største udfordringer i det kommende år – og hvordan møder I dem?
Vores største udfordring i 2021 bliver at fortsætte med at onboarde nye dygtige medarbejdere og kunder i samme fart som nu. Siden sommerferien har vi virkelig oplevet en stor efterspørgsel på alle vores tre forretningsområder, hvilket kræver, at vi bliver ved med at styrke vores virksomhed med dygtige kompetencer. Med digital vækst i 2020, en markant forstærket salgsledelse samt opkøbet af Response Optimizer er der skabt et stærkt fundament for 2021, hvor vores fokus er at skabe lønsom vækst, fortsætte investeringen i uddannelse af nuværende og nye medarbejdere samt i videreudvikling af vores digitale løsninger.

Per Tornvig, adm. dir i Peoplez Reklamebureau

Hvordan er 2020 gået?
Som for alle andre har 2020 for os været et totalt uforudsigeligt år. Vi indledte året med kanonfart, blev bremset af coronavirussen, men kom hurtigt på benene igen efter to måneder på lavt blus i april og maj.

Samlet set ser det ud til, at vi økonomisk faktisk kommer ud af 2020 lidt bedre end 2019, som også var et godt år.

Jeg tror, det skyldes, at vi i 2020 har været ekstremt fokuserede på forretningen uden at tabe kunderne af syne. Fra januar har vi udelukkende brugt WorkBook til både projektstyring og økonomistyring, og det har haft stor betydning for resultatet.

Hvad har I lært af det forgangne år, som I kan tage med jer?
Vi har lært at leve med kriser. At kriser er en uomgængelig del af det at drive virksomhed. Corona-krisen har lært os at fokusere på det, der giver værdi for kunderne, virksomheden og medarbejderne.

Vores succes ligger i forståelsen af, at de tre dele ikke er modsætninger, men forudsætninger for hinanden og forudsætninger for at lykkes. Vi har udviklet rigtig meget på værdiskabelsen på de tre områder i 2020 og det kommer vi bestemt til at fortsætte med i 2021.

Hvad er de største udfordringer i det kommende år - og hvordan møder I dem?
Udfordringen i 2021 bliver fortsat at holde fokus på værdien for kunderne, virksomheden og medarbejderne. Ingen aner, hvornår corona-krisen slipper sit tag og hvilken regning, vi sammen står tilbage med. Så den største udfordring bliver at holde blikket fast fremad uanset hvilke bump, der måtte komme på vejen. Vi møder dem ved at skærpe vores organisation yderligere, og i den grad dygtiggøre os i forhold til at forstå kundernes forretning og deres behov. Det bliver ikke umoderne – og slet ikke i krisetider, hvor intet kommer af sig selv. Der er ingen vej uden om fast fokus, gode ideer og hårdt arbejde.

Chris Leon Juel, kreativ direktør og stifter af Nothing

Hvordan er 2020 gået?

Vi er et relativt lille produktionshus, og det tror jeg har været en styrke, da vi hurtigt har kunne omstille os. Vi arbejder 100 % digitalt, og vi har bestemt kunne mærke en nysgerrighed omkring dette fra nye kunder. Samtidig har vi kunne mærke marketingafdelinger fra vores faste kunde-portefølje, der har holdt lidt igen. Regnskabsmæssigt har vi haft et godt år, og vi ligger på linje med sidste år.

Hvad har I lært af det forgange år, som I kan tage med jer?
Kultur og trivsel har været et stort fokus hos os i år. Vi arbejder i en kreativ branche, og jeg tror, vi specielt i år har fundet værdien i at kunne arbejde hjemme hver for sig i perioder, for at samles igen med fornyet styrke. Det er bestemt noget, vi vil fortsætte med. Brugen af Teams har også været et stort redskab i år til at kunne arbejde sammen, holde møder og dele filer.

Hvad bliver de største udfordringer i det kommende år – og hvordan møder I dem?
Vi er spændte på, hvordan covid-19 situationen ser ud næste år, og vi vil bestemt arbejde på at hente yderligere budgetter fra vores faste kunder. Men grundlæggende tror vi, at 2021 bliver et godt år for os, som det ser ud lige nu. Vi har i år satset meget på SEO, hvilket har været en stor succes. Det vil vi bestemt fortsætte med og samtidig se, hvor vi taktisk kan forbedre denne del af forretningen.

Tine Hertz, CEO i OMI A/S

Hvordan er 2020 gået?
Vi har – trods omstændighederne – klaret os relativt fornuftigt igennem 2020 uden fyringer, og ender nogenlunde i break-even på året. Foråret var ekstremt hårdt med en række større kunder indenfor retail, som var tvangslukket i en længere periode, hvilket naturligvis også betød fuldt stop for marketingaktiviteterne. 

At året ender nogenlunde fornuftigt, skyldes først og fremmest vores loyale kunder, som ufortrødent har kæmpet videre og været åbne for en ny og anderledes måde at anskue tingene på i en forandret coronatid – og ikke mindst et fantastisk team, som virkelig har kæmpet siden sommer for at indhente det tabte med mange lange arbejdsdage og aftener. 

Hvad har I lært af det forgange år, som I kan tage med jer?
2020 har lært os, at selv i krisesituationer er der muligheder. Især hvis man ikke lader frygten for og uvisheden om, hvad fremtiden bringer, tage over. Mange virksomheder blev fuldstændigt handlingslammede tilbage i foråret og var enormt bange for at tage beslutninger om noget som helst. Hvilket nok er den mest uhensigtsmæssige situation, man kan stille sig selv eller sin virksomhed i – midt i en krisesituation. 

Selvom nedlukningen havde en voldsom og pludselig impact for de fleste af os, så gav den også mulighed for at tænke i alternative strategier og forretningsmodeller. At få udviklet og implementeret nogle af de mere strategiske og langsigtede initiativer og udviklingsprojekter, som ofte drukner i en travl bureauhverdag. 

De virksomheder, der har formået at bruge krisen til at kigge sig selv efter i sømmene, revurdere deres forretningsmodel og GTM strategier, er også dem, vi ser er kommet igennem 2020 med et bedre fundament og potentiale for at skabe vækst, når vi engang er på den anden side af alt dette. 

For os har 2020 betydet, at vi har skabt en stærkere kerne og på sin vis 'genfundet'” os selv ift. det fokus og de kunder, vi kommer til at arbejde med i 2021. Vi har som bureau troet på os selv og turde gå efter de projekter, vi har drømt om at lave, og de kunder, vi altid har drømt om at samarbejde med. Og det har vist sig, at vi – selv i en krisetid – godt kan newbizze, og at vi som bureau har en ret stærk eksistensberettigelse.

Vi har i øvrigt også realiseret en drøm, vi har haft gennem flere år, og åbnet en helt ny forretning inden for sundhed og bio-hacking. 

Hvad bliver de største udfordringer i det kommende år – og hvordan møder I dem?
Jeg tror stadig, 2021 vil være præget af stor usikkerhed og uforudsigelighed, bl.a. ift. hvornår en vaccine kommer, og hvor hurtigt den bliver udbredt. Så omstillingsparathed og evnen til at tænke i nye løsninger, alternative forretningsmodeller og digital transformation bliver fortsat afgørende i 2021. Forhåbentligt ud fra et lidt bedre fundament, som er mindre styret af frygt, og hvor drivkraften kommer fra et større fokus på at se muligheder – også i en svær tid. 

Kasper Bengtson, CEO og partner i bSocial

Hvordan er 2020 gået?
De seneste år har vi investeret en stor del af vores tid i at forbedre kvaliteten af vores services inden for annoncering på de sociale medier, herunder måden vi planlægger og evaluerer kampagner med vores kunder – såvel som de frameworks, vi anvender til at eksekvere dem.

Det har gjort os mere konkurrencedygtige og effekten heraf er tydelig: I 2020 har vi oplevet en markant stigning i tilgangen af nye kunder samt en betydelig forøgelse af livstidsværdien af de eksisterende kunder, som også er gode til at anbefale os i deres netværk.

Hvad har I lært af det forgange år, som I kan tage med jer?
Vi har lært, at det kan betale sig at finde sin niche. Vi arbejder i dag udelukkende med brands, der har webshops – og hele vores værdikæde er nu skræddersyet til at tilgodese netop dem.

Derudover har vi lært at sige nej. Vi siger nej til potentielle kunder, hvis ikke vi føler, at kemien er der – eller hvis vi ikke mener, at vi er den rigtige samarbejdspartner. Det resulterer i færre samarbejdsproblemer og ikke mindst en bedre stemning på kontoret.

Hvad bliver de største udfordringer i det kommende år – og hvordan møder I dem?
Vores største udfordring i det kommende år bliver at tiltrække flere talenter inden for Paid Social til vores team i Aarhus – og ikke mindst investere den nødvendige tid i at uddanne dem, så de bliver superstjerner. 

Det bliver ligeledes en udfordring at tilpasse vores løsninger til en cookie-fri fremtid, men vi er i fuld gang med at dykke ned i mulighederne med de alternative teknologier, der vil skulle bane vejen for præcis rapportering og konverteringsoptimering fremover.

Relaterede artikler

Er du blevet

Nysgerrig?

Vil du opdateres på hvad der sker i Creative Club? Tilmeld dig nyhedsbrevet og få værdifulde indsigter og relevante arrangementer direkte på mail.

En del af GRAKOM