Film Og Popcorn

Jurarådgivning
Case

Udlevering af råoptagelser

Spørgsmål 

Et bureau spurgte til, hvorvidt det var forpligtet til at udlevere råoptagelser til en kunde, der havde bedt om dem. Bureauet havde for kunden optaget, redigeret og leveret en færdig reklamefilm. Kunden havde for længst betalt bureauet for opgaven. Der var på forhånd ikke aftalt noget om ejendomsretten og/eller udnyttelsesrettighederne til råoptagelserne.


Svar

Uden en forudgående aftale om andet må den oprindeligt leverede reklamefilm have udgjort den aftalte leverance. Bu­rea­uet måtte have været berettiget til at slette eller kassere optagelserne efter leveringen. Bureauet er derfor som udgangspunkt ikke forpligtet til at udlevere råoptagelserne. Tilsvarende antages at gælde for andet ”mellemmateriale.”


Nøgleord

Ejendomsret, mellemmateriale

Relaterede cases

En del af GRAKOM