Retargeting

Jurarådgivning
Case

Kundematch & retargeting

Spørgsmål 

Reklamebureau spurgte til, hvorvidt det kræver samtykke at gøre brug af Googles tilbud om kundematch.


Svar

Det gør det nok ikke. Hverken efter markedsføringsloven eller de persondataretlige regler. Ved kundematch kan den erhvervsdrivende målrette en online kampagne mod internetbrugere med bestemte e-mailadresser. I praksis foregår kundematch ved, at den erhvervsdrivende up­loa­der en fil med fx e-mailadresser på tidligere kunder til fx Google. Google og dets sam­arbejds­part­nere kan herefter målrette den erhvervsdrivendes kampagner mod internetbrugere med pågæld­ende e-mailadresse, og/eller internetbrugere der minder om samme.

Person­data­forord­ning­en hjemler behandling af persondata efter interesseafvejningsreglen. Data­beskyt­telsesloven hjemler videregivelse af generelle kundeoplysninger til tredjemand, forudsat at interesseafvejningsreglen falder ud til den erhvervsdrivendes fordel, hvilket antages normalt at være tilfældet, hvorfor kundematch sandsynligvis ikke kræver kundens samtykke. Til gengæld skal persondataforordningens øvrige regler iagttages, herunder oplysningspligten.


Nøgleord

GDPR & markedsføring

Relaterede cases

En del af GRAKOM