Spam Jura Cases

Jurarådgivning
Case

Er NGO’er omfattet af spamreglerne?

Spørgsmål 

Et bureaus kunde er en NGO og bureauet ville gerne vide, om NGO’en måtte udsende e-mails til erhvervsvirksomheder uden forudgående aftale med henblik på at opnå en sponsoraftale.


Svar

Forbuddet mod udsendelse af e-mails uden forudgående samtykke følger af markedsføringslovens § 10, stk. 1. Forbuddet omfatter erhvervsdrivende. Foreninger, hvis formål udelukkende er velgørende, almennyttigt, politisk eller religiøst er ikke omfattet af forbuddet, forudsat at henvendelsen ikke vedrører en aktivitet, som må betragtes som en erhvervsaktivitet.


Nøgleord

NGO, e-mails & spam

Relaterede cases

En del af GRAKOM