Cc Ydelser Fordelsprogram 1200X1000px

Jurarådgivning
Case

Kundeunder-søgelse og præmie

Spørgsmål 

Et bureau spurgte til, hvorvidt det måtte gennemføre en online kundeundersøgelse med præmie for svar. Bureauet ville sende e-mails til kontaktpersoner (respondenterne) ansat hos kunderne. Undersøgelsen havde bl.a. til formål at styrke respondenternes kendskab til bureauets ydelser. Alle, der deltog i undersøgelsen, ville modtage en præmie.


Svar

Da kundeundersøgelsen har til formål at styrke adressatens kendskab til bureauets ydelser, vil der være tale om markedsføring omfattet af spam-reglerne. Præmien kan betragtes som en gave. Offentligt ansatte må ikke som led i tjenesten modtage gaver fra erhvervsdrivende. Private virksomheder kan have fastsat retningslinjer, der forbyder medarbejdere at tage imod gaver fra samarbejdspartnere. Endelig kan det tænkes, at kunderne ikke ønsker, at deres medarbejdere bruger arbejdstid på at deltage i undersøgelsen. Det må derfor anbefales, at bureauet indhenter kundernes accept inden udsendelse.


Nøgleord

Spam, præmier 

Relaterede cases

En del af GRAKOM