Rectanglecopy29

Jurarådgivning
Case

Copyright ©

Spørgsmål 

I forbindelse med opdateringen af et bureaus skabeloner gik spørgsmålet om, hvorfor det nu var, at det altid havde anført ”Copyright ©” i bunden af sine nyhedsbreve mv.


Svar

Angivelsen af ”Copyright ©” har ikke nogen juridisk betydning i Danmark. Angivelse af ”Copyright ©” i Danmark må derfor nok mest ses som et signal fra rettighedshaveren om, at man kan og vil forfølge eventuelle krænkelser. Ophavsretslovens beskyttelse af værker gælder således uanset, om man benytter sig af angivelsen eller ej.

Tilsvarende gælder i de 179 lande (2020), der har tiltrådt Berner-konventionen fra 1886. Eneste potentielle retsvirkning ved angivelsen af ”Copyright ©” er, at rettighedshaveren og dennes advokat står lidt bedre i en potentiel krænkelsessag efter amerikansk ret.


Reference

Ophavsretsloven og Berner-konventionen.


Nøgleord

Copyright, ophavsret, berner-konventionen.

Relaterede cases

En del af GRAKOM