Film

Jurarådgivning
Case

Anvendelse af filmserier & komedier i kampagne

Spørgsmål 

Et bureau spurgte til, hvorvidt en kunde kunne anvende elementer fra en dansk filmserie produceret efter 1970 og/eller fra en dansk komedie produceret før 1900 i en markedsføringskampagne. Ophavsmanden til komedien døde før 1900. Kampagnen ville inddrage en række af værkernes elementer, herunder titel, titelmusik, figurer og/eller kostumer i bearbejdede versioner.


Svar

Ophavsretten til et værk varer indtil 70 år efter ophavsmanden er død. For filmværker varer ophavsretten dog, indtil 70 år er forløbet efter dødsåret for den længstlevende af den ledende instruktør, drejebogsforfatteren, dialogforfatterne og komponisten til musik, som er specielt frembragt til brug i filmværket, jf. ophavsretslovens § 63. Navngivningsretten og beskyttelsen mod krænkende anvendelse, kaldet droit moral eller de ideelle rettigheder, jf. lovens § 3, gælder tidsubegrænset, jf. lovens § 75.

Ophavsrettens gyldighedstid for filmværket var ikke udløbet, hvorfor anvendelse af de nævnte elementer i en markedsføringskampagne uden rettighedshaverens accept (filmselskabet) sandsynligvis ville udgøre en ophavsretlig krænkelse.

Ophavsrettens gyldighedstid for komedien var udløbet, hvorfor anvendelse af elementer fra komedien ikke strider mod ophavsmandens eneret til udnyttelse. De ideelle rettigheder gælder tidsubestemt.

Bearbejdet anvendelse af værkernes forskellige elementer vil endvidere kunne være en markedsføringsretlig krænkelse i form af snyltning, forudsat værket fortsat er på markedet, hvilket ikke antoges at være tilfældet for komedien.


Nøgleord

Ophavsrettens gyldighedstid, de ideelle rettigheder og snyltning

Relaterede cases

En del af GRAKOM