Ydelser

Et medlemskab af Creative Club inkluderer også et medlemskab af GRAKOM. Det betyder, at dit bureau får adgang til en række vigtige ydelser, der gør dig i stand til at drive din forretning uden bekymringer.

Vi har inddelt ydelserne i seks kerneområder.

Jura

Vi ved godt, at jura ikke er særlig sexet. Men vi ved også, hvad det er værd, når du virkelig mangler det.

Vores skarpe erhvervsjurister sidder klar til at hjælpe med alt fra kontrakter, regler og formuleringer til advokatbistand ved større uoverensstemmelser med leverandører, kunder eller personale.

Som medlem får du hjælp til alle juridiske problemstillinger, du måtte stå over for. Det kan være i forbindelse med ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere eller spørgsmål til markedsføringslovgivningen. Vi udfører også komplet juridisk kampagnetjek.

Ved indmeldelse i Creative Club får du adgang til en juridisk hotline, og du bliver tildelt en fast juridisk kontaktperson, der kan hjælpe dig med gennemgang kontrakter og sparring om ansættelsesretlige problemstillinger. 

Vores hold af jurister har specifikt kendskab til bureaubranchen og kan eksempelvis give dig svar på:

 • Hvad du må og ikke må i forhold til ophavsret.
 • Hvad reglerne siger om markedsføring til børn, grøn markedsføring, prismarkedsføring og e-handel.
 • Hvordan du håndterer GDPR og spam-problemstillinger.
 • Hvad reglerne siger om markedsføring på sociale medier herunder bloggersamarbejder og skjult reklame.
 • Hvordan du udarbejder en APV og indretter dine lokaler, så de lever op til lovgivningen.
 • Specielle forhold der gør sig gældende, hvis du leverer til fødevarebranchen.
 • Influencermarketing

Kort sagt: Vi har din ryg inden for det juridiske område.

Læs mere

Uddannelse og netværk

Dit bureau er bygget på skarpe hjerner. Hvordan sikrer du, at dine medarbejdere hele tiden er opdaterede – og helst på forkant med udviklingen?

I Creative Club kan du og dine medarbejdere blive klogere på en lang række områder målrettet bureaubranchen. Både i form af invitationer til relevante arrangementer, der kan være med til at udvikle kompetencer, viden og netværk og i form af rådgivning om uddannelse af dine medarbejdere.

Vores ydelser dækker hele spektret af uddannelsesområdet.

Du får adgang til relevante kurser og uddannelser, der gør, at I aldrig sakker bagud. Samtidig bliver du en del af et stærkt netværk med rig mulighed for sparring og inspiration på tværs af bureauer og kompetencer.

Vi yder også generel rådgivning i forhold uddannelser, der er relevante for branchen, og specifik rådgivning om et konkret uddannelsesforhold, eksempelvis løntrin, skoleophold, sygdom og forlængelse af en uddannelsesaftale.

Hos GRAKOM får du svar på:

 • Hvilke efter- og videreuddannelseskurser er der for vores medarbejdere?
 • Er der refusion ved deltagelse i efteruddannelse?
 • Hvad koster det at uddanne en elev?
 • Hvordan bliver bureauet godkendt som uddannelsessted?
 • Hvordan udfylder vi en uddannelsesaftale?
 • Hvad skal vores elev have i løn, og skal vi betale pension eller forsikringsydelse?
 • Eleven har fået at vide på skolen, at ... – Er det rigtigt?

Læs mere

BureauTrends

Hvordan går det i bureaubranchen, hvilke bureauer klarer sig godt, og hvem klarer sig mindre godt? Hvad siger marketingdirektørerne om samarbejdet med bureauerne, og hvad mener bureaudirektørerne om markedet og branchen?

BureauTrends udgives i et samarbejde mellem Bureaubiz og MyResearch. Rapporten er sponseret af Hjaltelin Stahl, Merkle, Omnicom Media Group og Orchestra. Den indeholder følgende tre analyser:

CMO trendanalysen
Med mere end 120 besvarelser fra CMO’er viser rapporten, hvordan annoncørerne disponerer deres marketingbudgetter. CMO trendanalysen afdækker trends i annoncørernes marketingbudget og forbrug, i den måde de organiserer sig og samarbejder med bureauer på. Sidst, men ikke mindst, synliggøres annoncørernes største generelle marketingudfordringer og specifikke udfordringer i samarbejdet med deres bureauer.

Bureaudirektør trendanalysen
Med godt 100 besvarelser fra bureaudirektører vises udviklingen hos bureauerne. I Bureaudirektør trendanalysen analyseres bureauernes økonomiske situation, deres ydelser/kompetencer, brug af freelancere, on-site allokering og udfordringer i samarbejdet med deres kunder. Endelig ses på, hvad Covid-19 har betydet for branchen, og hvad der generelt holder bureaudirektørerne vågne om natten.

Nøgletalsanalysen
I Nøgletalsanalysen ses på, hvordan det økonomisk er gået for godt 350 bureauer indenfor reklamebureauer, digitale bureauer, PR-bureauer, designbureauer, mediabureauer og eventbureauer. Inkluderet er bureauernes bruttoavance, resultat før skat, overskudsgrad, antal medarbejdere, lønandel, bruttoavance pr. medarbejder, gns. personaleomkostninger, performance-score samt placering i Holms klassifikation (De Bedste, De Udfordrede, De Generøse og De Effektive).

BureauTrends 2021 udkommer som en trykt rapport og koster 4.950 kr. ekskl. moms for det første eksemplar. Efterfølgende eksemplarer koster 500 kr. pr. stk. Bureaumedlemmer af Creative Club modtager et gratis eksemplar af rapporten, som udleveres på bureaulederseminaret eller inspirationsmøder, der afholdes i efteråret.

Har du spørgsmål til BureauTrends, kan du kontakte Michael Brochmann på [email protected] eller 23 65 65 33. 

Læs mere

Fordelsprogram

Et medlemskab af Creative Club og dermed GRAKOM kan mærkes på bundlinjen. I GRAKOM får du en række fordelagtige tilbud, som giver fuld value for money.

Du får adgang til landets billigste barselsfond. Derudover får du 10 % rabat på WorkBook-licensen samt en række andre rabataftaler med kendte leverandører, der giver bureauet fordelagtige vilkår.

Som medlem får du:

 • Samarbejdsaftale med Deltek der giver 10 % rabat på WorkBook-licens samt full suite implementeringspakke á 40 timer
 • 10 % rabat på Agency Executive Leadership uddannelsen
 • 25 % rabat for første deltager og 50 % på følgende deltager på Tekstlinjen
 • 50 % rabat på jobannoncer på Bureaubiz
 • Markedets billigste syge- og barselsfond
 • Konkurrencedygtig firmapension for funktionærer med Velliv
 • Konkurrencedygtige forsikringer, herunder arbejdsskade hos Codan
 • Gode rabatter på kurser hos Softworld, Jensen Kurser og Kursusfabrikken
 • 1,75 kr. i rabat pr. liter benzin og 1,83 kr. i rabat pr. liter diesel med Q8 og Shell samt 35 pct. rabat på bilvask
 • Markedstilpasset inkassoordning med Danske Inkasso
 • Rabat på måtter og hygiejneprodukter gennem DFD
 • Adgang med medlemsrabat til markedsdata og virksomhedsoplysninger gennem Bisnode
 • Rabat på awareness-træning hos CyberPilot

Kontakt os for at høre mere om, hvilke rabatter og fordele du kan opnå.

Læs mere

Branchepolitik

De politiske og samfundsøkonomiske rammebetingelser har stor betydning for dit marked og for dit bureaus muligheder for at udvikle sig, erobre markedsandele og skabe overskud.

Vi varetager kommunikationsbranchens politiske interesser og arbejder for frie muligheder for at drive bureau i Danmark og for, at danske bureauer står stærkt i den internationale konkurrence.

Du vil altid kunne komme med en sag, der optager dit bureau, og få hjælp i GRAKOM.

GRAKOMs politiske interessevaretagelse er koncentreret om branchens egne rammebetingelser. Det gælder forhold som skat, afgifter, støtteordninger, administrative byrder, reguleringer af markedet, overimplementering af EU-regler, arbejdsmiljø, uddannelse, offentlig-privat konkurrence og meget andet. Alt sammen med fokus på at skabe de bedst mulige rammer for bureauer, der arbejder med grafisk kommunikation, medier og markedsføring.

Sager som GRAKOM arbejder med, eller hvor vi allerede har gjort en forskel:

 • Momssagen – fritagelse for moms på magasiner produceret uden for EU
 • Reklameafgiften på direct mail og adresseløse forsendelser
 • Opgavetyveri fra offentlige institutioner
 • Blankbåndsafgiften på USB-stik
 • Fair konkurrence på mediemarkedet
 • Revurdering af Robinson-listen

Læs mere

CSR

Vi hjælper dig med at hjælpe miljøet.

Når der leveres kampagner til kunder med en CSR-politik, er det vigtigt, at bureauet også er opmærksom på de CSR-krav, kunden stiller, og hvordan de skubbes videre til bureauets leverandører. Det kan være krav om ordentligt arbejdsmiljø eller miljøkrav til tryksager eller merchandise.

Her kan vi hjælpe dig med konkret rådgivning.

GRAKOM har sammen med HK Privat udarbejdet et grafisk CSR-kodeks baseret på UN Global Compact’s 10 principper. Det er et godt signal at sende til dine kunder, at bureauet er bevidst om og har tiltrådt et kodeks, som formelt er godkendt af både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Det er specielt vigtigt, hvis der produceres dtp-arbejde i Østen, eller hvis der skal produceres trykte materialer uden for Danmarks grænser.

Du kan få rådgivning om, hvordan bureauet kan tiltræde CSR-kodekset og sikre, at også underleverandørerne lever op til kravene. Hos os kan du både få tjeklister til dit bureau, og lister du kan sende til dine leverandører.

Du kan også få hjælp til mærkningsordninger og certificeringer i forbindelse med trykte materialer, og hvis du leverer til fødevare- eller medicinalbranchen.

Læs mere

Er du blevet

nysgerrig?

Vil du opdateres på hvad der sker i Creative Club? Tilmeld dig nyhedsbrevet og få værdifulde indsigter og relevante arrangementer direkte på mail.

En del af GRAKOM