AI Jura Bureau Creativeclub.Dk

04/06/2024
Webinar

AI & jura på bureauerne

Få svar på forskellige juridiske problemstillinger, der knytter sig til brugen af AI på et bureau.

Udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens er gået så hurtigt, at vi desværre ikke kan love klare svar på alle de juridiske problemstillinger, som brugen af AI giver anledning til.

Der verserer således en række rets­sag­er i USA og Europa, der rejser vidtgående ophavsretlige spørgsmål, som skal afklares, før vi reelt kender den nuværende retsstilling. Dernæst er der indenfor det seneste år implementeret nye EU-regler om AI i ophavs­rets­loven, som endnu ikke har været udsat for domstolsprøvelse. Endelig er der er en forordning om AI på vej fra EU, som forventes endeligt vedtaget i første halvår af 2024. Selv om vi ikke kan svare på alle spørgsmål, er det relevant at være bekendt med de spørgsmål, brugen af AI kan rejse.

Vi behandler de emner og spørgsmål, som er anført nedenfor:

Ophavsret
- Kan bureauet stole på, at outputtet fra AI såsom tekst og billeder kan anvendes, uden at der sker ophavsretlige krænkelser?
- Tilbyder AI leverandøren nogen beskyttelse mod krav som følge af eventuelle krænkelser?
- Har bureauet ophavsret til de ydelser, der genereres ved hjælp af AI?

Erhvervshemmeligheder
- Kan bureauet anvende fortrolige oplysninger i prompts?
- Kan bureauet risikere, at følsomme oplysninger opsnappes af uvedkommende?
- Bliver bureauets prompts anvendt til den fremtidige læring af AI?

Gennemsigtighed
- Skal kunderne oplyses om, at kampagnematerialet er skabt ved hjælp af AI?

Personalepolitik
- Bør bureauet udarbejde interne retningslinjer for brug af AI?

Webinaret tager udgangspunkt i et bureau, der anvender ChatGPT til løsning af opgaver for dets kunder.

Ret til ændringer af ovenstående forbeholdes.

Der vil selvfølgelig også være tid til at stille spørgsmål i chatten undervejs.

Oplægsholdere
Advokaterne Christian Jensen & Niels Johannesen fra Creative Club.

 

Målgruppe
Webinaret henvender sig til ledere og andre medarbejdere på bureauer, der arbejder med eller interesserer sig for anvendelse af kunstig intelligens i produktionen.

Tid & sted
4. juni kl. 9.00-9.45
Webinar
Link sendes dagen før

Pris
Medlemmer af Creative Club: gratis
Øvrige: 750 kr.

Tilmeldingen er bindende. Du kan omkostningsfrit melde afbud to hverdage før.


Se tidligere afholdte webinarer

JEG VIL GERNE

Tilmeldes

Lyder det som et arrangement for dig? Slå til nu! Pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

En del af GRAKOM