Medarbejdertilfredshed Og Bureausucces (1)

01/06/2021
København

Medarbejder-tilfredshed & bureausucces

Medarbejderne er bureauernes råstof og nøglen til succes. Men hvordan tiltrækkes de bedste medarbejdere, og hvad betyder det for bureauet?

På dette møde bliver du klogere på, hvor vigtigt det er med de rigtige medarbejdere for at få en succesfuld bureauvirksomhed.

Flere undersøgelser viser, at de bureauer, der har de mest tilfredse medarbejdere, også performer godt i markedet. MyResearch har i syv år gennemført Medarbejderanalysen, som afdækker medarbejdernes overordnede tilfredshed og loyalitet samt deres opfattelse af bureauets kultur & DNA. Den vurderer også på den øverste ledelse, nærmeste leder, teamwork, performancehåndtering, karriereudvikling, work life balance, kommunikation, image samt en række baggrundsdata.

Undersøgelsen har bidraget til at professionalisere bureauernes arbejde med på en systematisk måde at skabe mere tilfredse og loyale medarbejdere.

På mødet giver Mogens Østergaard et indblik i de nyeste resultater fra Medarbejderanalysen, herunder metode og anvendelse.

Emner

  • Hvilken betydning har medarbejdertilfredsheden for bureauets vækst og finansielle performance?
  • Er danske bureauers medarbejdere tilfredse og engagerede?
  • Hvilke typer bureauer har de mest tilfredse og loyale medarbejdere?
  • Hvor gode er bureauerne til at levere tilfredshed på de målte hovedområder?
  • Hvilke hovedområder har størst betydning for tilfredshed hhv. loyalitet?
  • Hvordan anvendes Medarbejderanalysen i praksis?
  • Hvad skal der til for at komme i gang med at lave systematiske medarbejdermålinger?

Tiltrækning af de rette medarbejdere
For mange bureauer kan det være svært at tiltrække medarbejdere med de ønskede kompetencer. Det kan være, fordi det er kompetencer, der er så specialiserede, at udbuddet er lavt, men det kan også skyldes, at bureauet ligger i et område, hvor der et svært at tiltrække en bestemt medarbejdertype.

På mødet vil Jan Maagaard fra Maagaard & Partnere komme ind på, hvad der skal til for at rekruttere medarbejdere til bureauer, og hvordan en rekrutteringsproces kan gribes an.

 

Målgruppe 
Bureaudirektører & HR-chefer

Tid
1. juni kl. 15.00-17.00

Sted
København

Pris
Gratis for medlemmer af Creative Club
Øvrige: 950 kr. 

Tilmeldingen er bindende. Du kan omkostningsfrit melde afbud tre hverdage før.
Udeblivelsesgebyr: 250 kr.

Mødet holdes også den 3. juni i Aarhus

JEG VIL GERNE

Tilmeldes

Lyder det som et arrangement for dig? Slå til nu! Pladser tildeles efter først-til-mølle-princippet.

En del af GRAKOM